top of page

Vakfımızın Senedinde Hukuk Vakfının Amacı:

Madde 3: Vakfın gayesi: Dünya ve Türkiye ölçeğinde hakların tanınmasına, kazanılmasına, hukukun ve hak arama bilincinin yaygınlaştırılmasına, adaletin eşit ve orantılı olarak dağıtılmasına, tüm bu yapılacak işleri gerçekleştirebilecek donanımda hukukçuların yetiştirilmesine çalışmak, bu yönde yapılan çalışmalara hiçbir ayrım gözetmeden katkı sağlamak ve bu çalışmaların sonuçlarının da teminatı olmaktır.

olarak belirlenmiştir.

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu’nun kurulduğu 1998 yılından bu yana nezdimizde faal bir “fon”umuz vardı ve mümkün oldukça, etkinliklerin karşılanması, ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza burs, kurs, kitap yardımı gibi katkılar yapmaktaydı. Takdir edilir ki bu nevi katkıların kurumsal hâle gelmemesi, sadece yapan insanın hayatı ile sınırlı kalacağı anlamına geleceğinden, bu tür bir infak anlayışı ve eylemi zamanla akim hâle gelebilecektir.

Uzun bir zamandır yapılan istişareler sonucunda hem çalışmalarımızın bereketlenmesi hem de hukukun yaygınlaştırılmasında yapılan faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla Hukuk Vakfı’nın kuruluş işlemleri tamamlanmış, Vakıf Senedi mahkemece kabul edilerek Vakfımız 02.12.2014 tarihinde tescil edilmiştir. 

bottom of page