top of page

BİRİKİMLER - 3

 1. Hukuksal ve Siyasal Açıdan Meşruiyet - M. Buhari ÇETİNKAYA

 2. Thomas More’un Yaşamı ve Utopia Üzerine - Mehmet Akif YILDIRIM

 3. Adil Yargılanma Hakkı - Kaya KARTAL

 4. Amerikan Anayasa Mahkemesi - İbrahim Hakkı BEYAZIT

 5. Yargısal Aktivizm ve Yasama Erkinin Gaspı - Şerife Gül ARIMAN

 6. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Hukukun Laikleşmesi - Kaya KARTAL

 7. ​İfade Özgürlüğü ve TCK 301 - İbrahim Hakkı BEYAZIT​

 8. Gizliliği İhlal ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçları Bağlamında Basın Özgürlüğü - Gökhan TÜRKOĞLU

 9. TCK’da Bilişim Suçları - Mehmet KALAY

 10. Türkiye’de Radyo ve Televizyon Yayıncılığının Denetlenmesi Bağlamında RTÜK: Görevleri, Yapısı ve Eleştiriler - Nurettin BOZKURT

 11. Genel Olarak Basın Hukuku - H. Serdar TABANOĞLU

 12. Genel Bilgi Toplama Yönergesi ve GBT Uygulaması - Necmettin AYDIN

 13. Rıza İle (Gönüllü-Muvafakatli) Arama - A. Cihan TÜRKER

 14. Gözaltına Alma ve Gözaltına İlişkin Usuli İşlemler - Nurettin BOZKURT

 15. İddianame - Musa ÇATALOĞLU

 16. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu: (TCK 216) - Mahir ORAK

 17. İhmali Davranışla Kasten Adam Öldürme: TCK 83 - A. Cihan TÜRKER

 18. Yeni Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliğine Sivil Değerlendirme - Muharrem BALCI

 19. Hisbe Teşkilatı - Cahide Gülnur SARI

 20. Hukuki Denetim Aracı Olarak STK’lar - Uğur Osman ZİNCİR

 21. Medeni Muhakeme Hukuku’nda İstinaf Kanunyolu - Münevver Kübra BAKIRCI

 22. Türkiye’de Kur’an Kursları ve Din Eğitimi Raporu -Leyla DEMİR - Sezgin TUNÇ

 23. Şemdinli Davası İnceleme Raporu - Yasin DIVRAK

 24. Sorunlu Askeri Yargı ve Çözüm Önerileri - Şerife Gül ARIMAN - Mahir ORAK - Sezgin TUNÇ

 25. Yoksulluk Ekseninde Engellilerin Eğitimi - Arzu BESİRİ

 26. Hasta Hakları Açısından Genel Sağlık Sigortası Değerlendirmesi - Münevver Kübra BAKIRCI

 27. Geri Dönüşü Olmayan Karar: Sezaryen -Behiye GÜNEL GÜRBÜZ

 28. Yardımcı Üreme Teknikleri Raporu - Canset YILDIZ-Dilşah Büşra KARTAL-Beyza TİRYAKİ 

bottom of page