top of page

HUKUK VAKFI

Hukuk Vakfı, Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu çalışmalarına evvelce katılmış, halen de katılan ve ileride katılacak olan hukuk öğrencilerinin, araştırmacılarının, hukuk insanlarının bilgi ve maddi imkânlarını karşılamak, bu insanların çalışmalarının bereketlenmesine katkı yapmak, yapılan çalışmaların ülke ve dünya insanlarına ulaşmasını, dolayısıyla hukukun yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla düşünülmüş bir vakıftır.

Vakfımızın Senedinde Hukuk Vakfının Amacı:

Madde 3: Vakfın gayesi: Dünya ve Türkiye ölçeğinde hakların tanınmasına, kazanılmasına, hukukun ve hak arama bilincinin yaygınlaştırılmasına, adaletin eşit ve orantılı olarak dağıtılmasına, tüm bu yapılacak işleri gerçekleştirebilecek donanımda hukukçuların yetiştirilmesine çalışmak, bu yönde yapılan çalışmalara hiçbir ayrım gözetmeden katkı sağlamak ve bu çalışmaların sonuçlarının da teminatı olmaktır.

olarak belirlenmiştir.

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu’nun kurulduğu 1998 yılından bu yana nezdimizde faal bir “fon”umuz vardı ve mümkün oldukça, etkinliklerin karşılanması, ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza burs, kurs, kitap yardımı gibi katkılar yapmaktaydı. Takdir edilir ki bu nevi katkıların kurumsal hâle gelmemesi, sadece yapan insanın hayatı ile sınırlı kalacağı anlamına geleceğinden, bu tür bir infak anlayışı ve eylemi zamanla akim hâle gelebilecektir.

Uzun bir zamandır yapılan istişareler sonucunda hem çalışmalarımızın bereketlenmesi hem de hukukun yaygınlaştırılmasında yapılan faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla Hukuk Vakfı’nın kuruluş işlemleri tamamlanmış, Vakıf Senedi mahkemeye intikal ettirilerek hukuki prosedür başlatılmıştır. Yakın bir zamanda inşallah faaliyete geçecektir.

VAKFIN LÜZUMU

Yukarıda genel anlamda vakfın lüzumundan bahsettik. Özel olarak bir Hukuk Vakfı’nın kuruluşu sadece genel sebeplere hasredilmemelidir. Her türlü infakın değerlendirilebileceği vakıfların kuruluşu, desteklenmesi, bu vakıflar nezdinde faaliyetlerde bulunulması, hem inancımızın, hem de insan olmamızın bir gereğidir. Müslümanların önemli bir kısmı vakıf faaliyetlerine vakıf adam ve gönüllülük prensibi ile katılmaktadır. Ancak hukukçu olmamız, insanlığın kurtuluşu için topyekûn mücadeleyi önemsememiz, bizi yıllar önce alan çalışmasına yöneltmiş, topyekun mücadele anlayışımızı hukuk alanında çalışmalara katkı seçeneğini işaretletmiştir. Bu minvalde Hukuk Vakfı’mız düşünce aşamasından eylem aşamasına geçmektedir.

Özellikle de Vakfımızın Tüzüğünde de zikredilen amacımız; vatan hainliği söylemlerinden paralel yapılanmalara, hâkim teminatının hiçe sayıldığı özel yargılama usullerine tabi mahkemelerin fezleke-iddianame çarpıklıklarından özel yetkili mahkemelere, gerekçesiz mahkeme kararlarından yüksek yargının yargısal aktivizmine, hak ihlallerinden insan hakları alanında mücadele eden kuruşların mutfaklarına, yürürlükteki hukukta eksikliği hissedilen uygulamalar yerine İslami müesseselerin hayata geçirilmesine kadar birçok konuda emr-i bil ma’ruf farziyetlerimizi zorunlu kılmaktadır.

Yukarıda vakıf hakkında lüzumuna binaen değerlendirme bölümünde ifade ettiğimiz gibi, Hukuk Vakfı bilgi ve hizmet talep eden öğrencilerden hiçbir nam altında ücret talep etmeyecektir. Çalışmakta olup da maddi imkanları az olan hukuk çalışanlarının da imkanlar dahilinde çalışmalarını maddi ve manevi destekleyecektir. Önemli olan fikri ve eylemsel hukuk çalışmalarına destek olabilmektir.

Değerli Hamiyetli Kurucu üstatlar tarafından kurulan Hukuk Vakfımız, bundan sonra Mütevelli Heyet üyeleri ve Mütevelli Heyetin oluşturacağı Yönetim ve Denetim Kurulları ve bu kuralların oluşturacağı komisyonlar, komiteler, çalışma grupları gibi topluluklarla vakıf bilincimiz gereği kıyamete kadar devam ettirilecektir. İnfak anlayışımızın öncelikle kendi kıyametimize, saniyen de genel kıyamete kadar süreceğine olan inancımız bize Hukuk Vakfının ebediliğini müjdelemektedir.

Vakıftan önce de hukuk okumaları ve üretimi çalışmalarımıza katılan, bundan böyle de Vakfımızın yaşam sürecinde de katılacak olan tüm hukukçu arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Bizlere infak bilincini bahşeden Yüce Allah, ihsan hükmü çerçevesinde infaklarımızı, kabul buyursun.

Amin.

Muharrem BALCI

10.05.2014

bottom of page