top of page

BİRİKİMLER - 2

 1. Hukuk Mesleği ve Misyon-Vizyon Tartışmalarında Tarihi Gerçeklikten Gelecek Tasavvuruna Süreç İşçiliği - Av. Muharrem BALCI 

 2. Bir Hukuk Teorisyeni Olarak Hans Kelsen ve Düşünceleri Üzerine Bir Çerçeve Çalışması - Ali SAĞLAM 

 3. Savunma Hakkı - Av. Yasin DIVRAK – Av. Ahmet Hasan KILIÇ 

 4. Adil Yargılanma Hakkı - Av. Mehmet KALAY 

 5. Tabii Hukukta Hak, Adalet ve Özgürlük Kavramları -Eleştirel Bakış- - Av. Muharrem BALCI 

 6. Anayasallık Bloğu - Stj. Av. Semih BİTEN  

 7. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası - Kaya KARTAL 

 8. Yasama-Yürütme İlişkileri ve Hükümet Sistemleri - Nuray TAMGÜÇ 

 9. Tanzimat ve Sonrası Osmanlı'da Hukuk ve Yargı - Av. Mehmet KALAY 

 10. Medeniyetin Anası Olarak; Vakıflar - Av. Sema DEFNE 

 11. Hukuk Merceği Altında Heybeliada Ruhban Okulu - Şerife Gül OZDEMİR 

 12. Türkiye’de STK’ların Zaafları ve Öneriler - Av. Muharrem BALCI 

 13. Avrupa Birliği Hukuku’nda Yasama Yetkisi ve Yasama Prosedürü - Ahmet BOZDAĞ 

 14. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulamasında İnanç Özgürlüğü - Ahmet BOZDAĞ 

 15. AİHM Kararlarında Din Özgürlüğü ve Leyla Şahin Kararı - Av. Halim YILMAZ 

 16. Türkiye’de Başörtüsü Yasağı Sorunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bakış Acısı - Av. Fatma BENLİ 

 17. Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Kadınlara İlişkin Maddelerinin Değerlendirilmesi ve Kadın Kuruluşlarının Yasalaşma Sürecine Etkileri - Av. Fatma BENLİ 

 18. Yeni Ceza Kanununda İstinaf - Stj. Av. Semih BİTEN 

 19. Avukatlık Mesleğinde Sosyal Güvenlik -Sorunlar ve Çözüm Önerileri- - Av. Bilal ÇALIŞIR 

 20. Türk Ceza Hukukunda Avukatların Aranması - Ahmet BOZDAĞ 

 21. Kamu Yönetimi Nedir? - Behiye GÜNEL 

 22. Uygulamada Karşılaşılabilecek Bazı Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi - Stj. Av. Yasemin GÜLLÜOĞLU 

 23. Türkiye’de ve Avrupa Topluluğu’nda Fikri Mülkiyet Hakları - Ahmet Hasan KILIÇ 

 24. 11 Eylül Surecinde İnsan Hakları ve Güvenlik - Av. Muammer ÇINAR 

 25. Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Av. Aykut OKUR – Av. Mehmet KALAY 

bottom of page