top of page

    Logo, 2004 yılında İstanbul barosu seçimlerine ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU olarak katılan Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu için tasarlanmış ve kullanılmıştır. Sonraki seçimlerde Çağrı ismi kullanılmadığından Logo Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu’nun logosu olarak benimsenmiş ve kullanılmaktadır.

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubunun logosu temelde grafik olarak stilize edilmiş modern bir adalet terazisi yorumuna dayanmakta olup iç içe geçmiş ana fikir ve temalardan oluşmuştur.

Amblemin ana fikri: Adalet, Birlik ve Denge’dir.

Bu fikri destekleyen yan temalar ise, Özgürlük, Kuşatıcılık, Millet ve Duyarlılığa Çağrı’dır.

 

Yorum ve Açıklama:

    Denge noktasını gösteren üçgenin üzerine oturtulmuş ve sırt sırta vermiş hilal şeklindeki öğeler adaleti ve onun hassas terazisini sembolize etmektedir. Nitekim şekle bakıldığında bu şekillerden herhangi birine yapılacak en küçük bir yanlış dokunuşun (müdahalenin) bu dengeyi bozacağı kendini hissettirmektedir.

Yukarıya doğru iki ucuyla adalet terazisini temsil eden ve dengede duran hilal şekli aynı zamanda mavi rengiyle barış ve özgürlüğü ifade ederken, mavi hilalin yaslandığı ve onu dengede tutan kırmızı hilal bayrak kırmızıyla milleti anlatmaktadır.

Bu hilal şekillerinden mavi olup yukarıya doğru açılanı, kuşatıcılık ve çağrı anlamını da içerirken, kırmızı ve aşağıya doğru olanı birlikteliği çağrıştırmaktadır. Bu yüzden “ Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu” Logosu bu hilalin kolları altına sığacak şekilde yerleştirilmiştir.

“Genç enerji ile olgun birikimin” dengeleyici anlamı bir üçgen şeklinde stilize edilerek adalet terazisinin denge işareti anlamı kazanmış olup ,“ Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu”nun adaletin sağlanmasındaki duyarlılık ve titizliğini sergilemektedir.

bottom of page