top of page

BİRİKİMLER - 1

 1. Giriş: Kişilik Yarılmasına Uğramadan Hukuksal Pratik - Av. Muharrem BALCI 

 2. Tanzimat’tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci - Av. Muharrem BALCI 

 3. Düşünce, Vicdan ve Din Hürriyetinin İHAS Bağlamında Değerlendirilmesi - Av. Fatma BENLİ 

 4. Üniversitelerde Uygulanan Başörtüsü Yasağının İHAS 9. Madde Kapsamında Değerlendirilmesi - Av. Fatma BENLİ 

 5. (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Avrupa Raporu Kapsamında) Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanan Başörtüsü Yasağına İlişkin Hukuk Raporu - Av. Muharrem BALCI - Av. Macide GÖÇ - Av. Gülden SÖNMEZ 

 6. Uluslararası Belgelerde ve İç Hukukta Eğitim Hakkı - Rabia KALENDER 

 7. YÖK Raporu - Cafer TANRIKULU - Sezgin TUNÇ 

 8. Medeni Kanun ve İlgili Mevzuatta Kadın Haklarına İlişkin Değişiklikler - Av. Fatma BENLİ 

 9. Türkiye'de Din, Toplum, Siyaset Anketi: Bir Değerlendirme - Sezgin TUNÇ 

 10. 1982 Anayasasında Siyasi Parti Yasakları - Kasım AKSOY 

 11. Bağımsız Üst Kurullar - Av. Orhan Seyfi GÜNER 

 12. Kamusal/Özel Alan Tartışmaları - Yetkin ÖZCAN 

 13. Kamu Hizmetleri - Av. Leyla DEMİR 

 14. Ombudsmanlık Kurumunun Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Konumu - Av. Leyla DEMİR - Rabia KALENDER 

 15. Sivil İtaatsizlik - Av. Orhan Seyfi GÜNER 

 16. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Değerlendirilmesi - Av. Selçuk KAR

 17. Haksız Yakalama ve Tutuklamada Tazminat Talebi - Ömer Faruk KALAYCI

 18. İşkencenin Tespiti ve İstanbul Protokolü - Av. Halim YILMAZ

 19. Ceza Yargılamasında Hukuka Aykırı Delilleri Değerlendirme Yasağı ve Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akıbeti - Av. Muammer ÇINAR - Av. Halime BAŞ

 20. Türk Ceza Kanunu'nda Bilişim Suçları - Hatice AKINCI

 21. Hakim ve Savcıların Hukuki Sorumluluğu - Av. Kazım AKIN

 22. Avukatın Hak ve Sorumlulukları - Av. Necmettin AYDIN

 23. Avukatlık Mesleğinin Tarihçesi - Av. Orhan Seyfi GÜNER

 24. Avukatlık Mesleğinin Niteliği - Av. Necmettin AYDIN

 25. İslam Hukuku’nda ve Modern Hukukta İş ve İşçilik - Av. Muammer ÇINAR

 26. Tüketim Toplumu ve Hukuk İlişkileri - Muhammed POLATOĞLU

 27. Gelenekten Kop/arıl/an Ahlak ve Modern Hukuk Algısı - Emrah KULAKLI

 28. Postmodernizm ve Hukuk: “Boyutlar Arası Bir Geçişe Yaklaşım Denemesi” - H. Serdar TABANOĞLU

 29. Hukuk Mantığı - Av. Muharrem BALCI

 30. Sokrates’in Savunması - Av. Tuğbay ÖZ

 31. Savaş ve Terör - Av. Muharrem BALCI

 32. Uluslararası Ceza Mahkemesi - Abuzer DİŞKAYA

 33. Avrupa Birliği ve Türkiye: Kronoloji - Andlaşmalar - Kanaatler - Av. Tuğbay ÖZ

 34. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ve Türkiye - Av. Mehmet KALAY

 35. Uyum Yasaları Raporu - Av. Mustafa ERCAN

bottom of page