top of page

 

MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISINA DAVET

“HUKUK VAKFI” 17. OLAĞAN (MALİ) MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve HUKUK VAKFI senedi 10.  maddesi gereğince 10 ŞUBAT 2023 CUMA günü saat 19.00’da Vakıf Merkezi’nde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısı oluşmaması durumunda 17 ŞUBAT 2023 CUMA günü saat 19.00’da aynı yerde toplanılacaktır.       

 

 

İlanen duyurulur.                                                                                                           

                                                                      

                VAKIF YÖNETİM KURULU BŞK.

Av. Muharrem BALCI

17. OLAĞAN (MALİ) MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış, yoklama

 2. Başkanın açılış konuşması

 3. Divan Kurulu seçimi

 4. Divan kuruluna tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi

 5. Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

 6. Faaliyet raporunun oylanması ve ibrası

 7. Mali Raporun okunması ve görüşülmesi

 8. Mali Raporun oylanması ve ibrası

 9. Denetleme Kurulu Raporunun okunması

 10. Denetleme Kurulu Raporunun oylanması ve ibrası

 11. Tahmini Bütçe ve mali planlamanın görüşülerek karar altına alınması

 12. Tahmini Bütçenin oylanması ve kabulü

 13. Yönetim Kuruluna fasıllar arası harcama yetkisi verilmesi

 14. Dilek ve temenniler

 15. Kapanış.

BİLGİ

Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten başka bir üyeyi vekil tayin edebilir.

Bir mütevelli heyet üyesinde birden fazla vekâlet toplanamaz. (VAKIF senedi madde 10).

 

*İmzalı davetiye metnini indirmek için tıklayınız.

bottom of page